Avel

Under denna flik kommer jag att samla lite av den kunskap jag samlat på mig runt avel. Jag har dels gått SKKs uppfödarutbildning, dels också gått på Essential Foods webinarserie ”Breeders Insight” som har varit mycket bra.