Dräktighetstiden

 • Det normala är att tikar går dräktiga 58-69 dagar räknat från parning.
 • Räknat från ägglossning valpar de flesta tikar efter 61-64 dagar.
 • Tikar som går över tiden, har oftast parats lite för tidigt. Dvs innan äggen är befruktningsdugliga, vilket innebär att spermierna får vänta in äggens mognad.
 • 85-90 % av alla tikar blir dräktiga efter normal parning.
 • Det är normalt med 10-30 % valpdödlighet (vanligare bland förstagångsföderskor)
 • Tikar av småvuxna raser har oftast kortare dräktighetstid än de som är av storvuxna raser.
 • Tikar med många foster valpar oftast tidigare än tikar som bär få foster.
 • Valpar kan oftast överleva om de föds inom intervallet 53-71 dagar.
 • Tikar som gått över tiden flera dagar, bör undersökas av veterinär.

Tecken på dräktighet

 • Kvarstående vulvasvullnad
 • Intresse hos hanhundar även efter löp
 • Illamående ca 3 veckor efter parning
 • Grå, luktfri flytning efter 2,5-3 veckor (i regel inte farlig)
 • Rosa och svullna spenar 3 veckor efter parning (tydligast hos tikar som inte haft valpar tidigare)
 • En förstagångsföderska får oftast mjölk i juvret när värkarbetet börjar. De som fått valpar tidigare, börjar producera mjölk i juvret några dagar innan valpning.

Dräktighetsdiagnostik

Idag kan man göra ultraljud på en dräktig tik från dag 28-35. Efter dag 28 kan man se hjärtaktiviteten hos fostren och från dag 31 kan man även se fosterrörelser.

Alternativt kan man göra röntgen på tiken från dag 45, dvs efter 6:e dräktighetsveckan.

Förlossningsdatum

Det är svårt att bestämma förlossningsdatum för hundar, då både fosterblåsor och foster kan variera i storlek och utveckling både inom samma kull och mellan olika kullar.

Fostrens utveckling

Man brukar dela in fostrens utveckling i 3 faser:

 1. Celldelningsperioden – vilket är perioden från befruktning tills dess embryona fäster i livmodern. Under denna fas kan det uppkomma skador huvudsakligen av genetiska eller kromosomala orsaker.
 2. Embryonala perioden – Vilket är perioden då cellerna utvecklar speciella egenskaper som gör att kroppens olika organ och organsystem kan anläggas. Denna fas är färdig efter 5 veckor, dvs 35 dagar. Under denna fas kan fostren skadas av virus och läkemedel.
 3. Fosterperioden – Organen färdigbildas, mognar och växer. Under denna fas kan skador uppkomma pga rubbningar i moderkakan eller om tiken får en livmoderinfektion.