Förgiftning hos hund

Var rädd om din hund! Se till att den inte blir förgiftad!

En hund som är förgiftad, kan få kräkningar och diarré, bli slöa, få buksmärtor, skaka, blir slöa, får ökad törst och salivering, vinglighet och kan även få andningsbesvär. De kan få kramper.

Några ämnen som hundar inte tål är:

  • Choklad
  • Lök
  • Xylitol (tuggummin)
  • Glykol
  • Råttgift
  • Alger

Chokladförgiftning hos hund

Det giftiga för hundar i kakao är teobromin. Det kan vara svårt att räkna ut hur mycket tebromin som finns i chokladen en hund fått i sig. Men man brukar säga att mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund. Men det är mycket individuellt hur varje hund reagerar.

Som riktlinje brukar det finnas 5-15 mg teobromin per gram choklad i mörk choklad, 2 mg per gram ljus choklad och vit choklad innehåller ingen eller väldigt lite teobromin.

Symptom på chokladförgifning: Symptomen kommer oftast efter 4-24 timmar i form av kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, salivering och hjärtklappning. Vid större mängder intagen kakao, kan det tyvärr leda till döden. Därför viktigt att inte din hund kommer åt choklad.

Sök veterinär så snart du kan. Om hunden kommer till veterinär inom 1-2 timmar efter intaget, kan hunden få kräkningsframkallande injektioner och få ur sig giftet.

Lökförgiftning hos hund

Lök kan skada hundens röda blodkroppar, så att de går sönder och slutar fungera. Hunden får alltså blodbrist och blir svag för att den inte kan transportera ut syre i kroppen.

Symptom: Kräkningar, diarré, andas snabbt, får bleka slemhinnor, får ont i buken och får rödfärgad urin.

Behandling: Din hund kan behöva få kräkframkallande injektioner hos veterinär. I värsta fall även dropp och i och blodtransfusioner.

Om din hund har fått i sig råttgift

Det händer att hundar får i sig råttgift, antingen genom att äta det som ligger utlagt eller genom att sluka en död råtta eller mus. Råttgift är alltid av slaget att det ger blödningar och hämmar koagulationsförmångan i blodet.

Symptom: Symptom uppträder oftast 1-3 dagar efter att hunden fått i sig råttgift. Blödningen kan handla om blåmärken, näsblod, blödning i munhåla eller svalg, blod i avföring och urin och i värsta fall – massiva blödningar i inre organ. Hunden kan börja halta och visa tecken på smärta. Tillståndet kan vara livshotande.

Behandling: Man försöker framkalla kräkning och ge kol. Motgift i form av Vitamin K är receptbelagt och förskrivs av veterinär om det behövs. Man försöker stoppa blödningen. Det är bra att vid akut besök vid veterinär, upplysa om vilken typ av råttgift din hund har fått i sig, om du vet det.

Om din hund fått i sig Xylitol

Xylitol finns i sockerfria tuggummin och i vissa tandkrämssorter. Detta är giftigt för din hund. Hundar får en ökad insulinfrisättning av Xylitol, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret och hunden kan också få leverpåverkan.

Symptom: Vanligen kommer symptomen inom en timme i form av sänkt blodsockernivå. Hunden kan kräkas, skaka och få påverkat allmäntillstånd och i värsta fall kramper och medvetslöshet. Det är inte så vanligt att hundar dör av detta, men det har hänt. Om du vet att det är Xylitol som din hund blivit dålig av, ge den kolhydratrik mat för att förebygga blodsockerfall. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara högre.

Glykolförgiftning hos hund

Glykol smakar sött och därför kan djur vilja slicka i sig det. Det kan också vara så att hunden har råkat trampa i glykol och därför försöker rengöra sig från det, och den vägen får i sig det.

Symptom: Ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen kan påverkas och i värsta fall kan njurarna sluta fungera helt, och då dör hunden. Diagnos kan ställas med hjälp av blod- och urinprover. Det kan vara svårt att utan prover veta om det rör sig om glykolförgiftning eller annan njurskada.

Algförgiftning hos hund

När algblomning pågår, finns det ofta höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) som kan göra hundar sjuka om de antingen dricker av vattnet eller badar i det. Det händer lite då och då att hundar har fått avlivas på grund av att det inte gått att rädda dem. Därför är det viktigt att du har koll på det vatten som din hund badar i eller dricker av när ni är ute på era upptäcksfärder.

Symptom: Hundar som blivit förgiftade av blågröna alger brukar visa symptom inom några timmar till ett halvt dygn. De får kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon. I allvarligare fall kan de få förlamingar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpoverkan och blödningar från mage och tarm. Ofta kommer förlamningar och kramper snabbt, medan övriga symptom kan dröja ända upp till några dygn.

Vad kan du göra om din hund blir algförgiftad?

Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Håll hunden varm. Om din hund blir sämre, kontakta veterinär så att hunden kan få kräkframkallande injektion.