Hanhundars Reproduktionsfysiologi

Hade jag levt ett annat liv och i en annan situation, skulle min hovawarthane Zitro ha blivit en lämplig avelshane. En helt fantastisk hund.
 • Hanhundar kommer i sin pubertet vid 6-12 månader, beroende på storlek och ras. Den brukar komma i samband med att hanhundarna nått 85 % av sin vuxenvikt.
 • Hanhundar är fertila till 10 års ålder eller något mer.
 • Könsmognaden innebär inte att hanhunden är fullt utvecklad i sin spermieproduktion.
 • Hanhundar producerar 12-17 miljoner spermer/gram testikelvävnad och dag.
 • En normal, vuxen hane kan para ca 3 dagar/vecka alternativt varannan dag utan att få försämrad spermiekvalitet.
 • Testikeldegeneration medför minskad eller upphävd spermieproduktion.
 • Generellt sämre fruktsamhet hos hanar sommartid (viss rasskillnad)
 • Alfaindivider (hanar som får para) kan få förhöjd testosteronhalt i kroppen, vilket kan påverka relationen med ranglåga individer.
 • Det tar ca 2-2,5 månader för spermieproduktionen att komma igång efter avbruten användning av kemisk kastration. Dvs 2 månader efter att nytt chip annars skulle sättas in.
 • Hanen tillåts ha upp till 30-40 % defekta spermier.
 • Unga hanar och gamla hanar, ger i regel fler hanvalpar. Hanvalpar i sig är svårare att sälja än tikvalpar.
Zorro var en blandrashane av raserna schäfer, golden och pudel. Han hade en fantastisk exteriör och mentalitet. Även han en lämplig avelshane. Här på bilden knep han BISet på en blandrasutställning 2014. Smartare och mer lättlärd och följsam hund, får man nog leta efter.