I vilken region har vi de mest hundvänliga invånarna?

Jag har roat mig med att jämföra antalet hundar per region med det totala antalet hundar och människor i varje respektive region, för att försöka få fram i vilka regioner som det finns flest antal hundar i relation till antalet invånare. Totalt i hela Sverige finns det 1.005.000 hundar i Sverige, fördelade på 731.000 hundägare i maj 2021. Det innebär att i genomsnitt äger varje hundägare 1,37 hundar.

Jag fick fram följande: