Ormar och hundar

Foto: Jelina J, Erotiquelle

Svårigheten att få veterinärvård och att veterinärvård är dyr

De flesta av oss hundägare, är oroliga för att våra hundar ska bli ormbitna. Just under våren då ormarna kommer fram, brukar de flesta ormbetten ske på just hund.

Tidigare brukade man kunna få ut kortison på recept att ha med sig ute i naturen, ifall att hunden skulle bli ormbiten eller biten allvarligt av t ex jordgetingar, men många veterinärer är idag tveksamma till att skriva ut kortison efter att det finns hundägare som överdoserat med kortison i krisläge och därför förvärrat situationen för sin hund. Min tanke är, att det säkerligen hör ihop med att kortison skulle ges utifrån hur mycket hunden väger och att veterinärerna sällan skrev exakt antal tabletter man skulle ge utan man fick räkna fram det själv utifrån hundens kroppsvikt. Det var inga tydliga direktiv från veterinärernas håll.

Idag är veterinärvård hutlöst dyrt. Vi vet också att om en hund förolyckas på en helg, kan det vara svårt att få tag på veterinär. Just i Östergötland, där vi bor, finns ingen veterinär att tillgå mellan lördagar kl 17 och till söndagar kl 09.00 utan då är man hänvisad till Strömsholms Djursjukhus eller Bagarmossens Djursjukhus – eller möjligen till Jönköpings Djursjukhus. Har man ett sällskapsdjur som förolyckats eller blivit mycket akut sjukt, har man således mycket liten möjlighet att få hjälp till sitt djur i tid. Att sitta och transportera en mycket sjuk hund under 2 timmars bilfärd till Strömsholm, är inte alltid möjligt.

Jag tar hellre bettet själv

Jag tänker därför så här. Om jag är ute och går med hundarna, och vi råkar krocka med huggormar som är på väg att hugga, kommer jag själv att försöka ta det hugget – om jag bara hinner. En hund klarar oftast giftet sämre än vad jag gör såsom människa. Det är betydligt lättare för mig att få snabb vård, än vad det är för en hund. Dessutom har jag såsom människa tillgång till akut sjukvård 24 timmar om dygnet, 7 dagar per vecka. Det har inte våra hundar och andra sällskapsdjur. Dessutom är dagens sjukvård för människor betydligt billigare än vad veterinärvård är.

Årligen vårdas ca 200 människor för huggormsbett och av dessa är det bara 20-30 % som får lite mer allvarliga symptom. Oddsen för att bli riktigt sjuk är således ganska låg. Men förra året, år 2020, fick giftinformationscentralen in 340 telefonsamtal om huggormsbett, vilket var fler än tidigare. ”Blodtrycksfall, kräkningar, svullna luftvägar och diarré är några av de symptom som kan uppstå efter ett huggormsbett. Enligt Erik Lindeman är det däremot väldigt ovanligt att människor dör av ett huggormsbett.” (Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekord-i-antalet-samtal-om-huggormsbett). Dödligheten ligger hos människa på mellan 1-2 promille, dvs att en människa dör ungefär vart tionde år. er gärna inte just då

Huggormarnas utveckling under sommarhalvåret

Huggormar lämnar sin vinterdvala i mars/april och då ligger de oftast ihoprullade såsom nystan. Då är de slöa, äter inte och de hugger inte gärna. Sedan kommer parningstiden i april/maj och då kan de bli mer alerta och också hugga. Äggen utvecklas inne i honan och ungarna föds fullt utvecklade i augusti/september. En hona kan föda mellan 4-20 ungar.

Vanliga symptom vid huggormsbett

 • Svullnad vid bettstället och att även kroppsdelar runtomkring kan svullna
 • Yrsel, illamående och kräkningar, blodtrycksfall
 • Andningssvårigheter
 • Hjärtpåverkan
 • Buksmärtor och diarré
 • Sänkt medvetandegrad

Om någon blivit huggormsbiten

 • Lugna den bitne, som kan vara rädd och orolig
 • Vila ocih håll den bitna kroppsdelen stilla, helst i högläge
 • Lämna bettstället helt ifred
 • Kontakta giftinformationscentralen för råd på nr 010-456 67 00
 • Alla som blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus (vilket jag inte åkte in till år 2016 då jag blev biten i vaden… Jag avvaktade i mitt hem.)
 • Vid snabb försämring, ring 112.

Källa: Giftinformationscentralen

Skillnaden mellan svart huggorm och svart snok

Svarta snokar har oftast två ljusa fläckar på huvudet. Men det finns även helsvarta snokar och mörka/svarta huggormar också, även om den zick-zack-mönstrade är vanligast. Du kan också försöka se vilken typ av pupiller den svarta ormen har. Snoken har runda pupiller medan huggormen har vertikala streck, såsom katter har. Snokar har oftast lite smalare huvuden medan huggormens är lite mer format som en trekant. Huggormens kropp är oftast lite kortare och tjockare.

Jag läste en artikel om att huggormar kan bita, utan att spruta in sitt gift i den de biter. Tydligen tar det 3 månader för dem att bilda nytt gift, varför de brukar hushålla med det. Således behöver ett huggormsbett inte alltid leda till att huggormen också sprutar in sitt gift, och får man ett bett utan gift, är det ju oftast ingen fara.