Tikars löpperioder

Tänk så olika hundar kan vara – och ändå så lika. Alla har de fyra ben, svans, öron, nosparti. Visst är det väl fantastiskt att vi har lyckats avla fram så många olika raser och blandraser?

De flesta tikar löper 1-4 gånger per år och vanligaste löpningsintervallet är 7 månader. Löpcykeln styrs av framför allt könshormonerna östrogen och progesteron, precis som hos människan. Östrogenet förbereder tiken rent fysiskt och psykiskt för eventuell parning medan progesteronet skapar bra miljö i livmodern inför befruktningen.

Man brukar dela in de olika löpfaserna i 4 olika perioder:

  • Förlöp (Proöstrus) varar i 3-27 dagar, vanligen 9 dagar.
  • Höglöp (Östrus) varar i 3-21 dagar, vanligen 9 dagar.
  • Metöstrus varar i 2- 3 månader. Om tiken är dräktig, ca 2 månader, annars 2-3 månader.
  • Viloperiod (Anöstrus) som varar 1-9 månader (1-3 cykler per år)

Problem vid löp

Ibland kan det vara svårt att veta när tiken löper. De kan avsakna avlöp eller ha en så kallad ”tyst löpning”. Vissa tikar har något som kallas för ”split östrus”, dvs att löpen är ”delade”. Vissa tikar kan också ha förlängd löpningstid varför det kan vara svårt att exakt bestämma vilken dag som det är bäst att para på.

Tikar med många löpcykler

Tikar som har 3 eller fler löpcykler per år (vilket är vanligare inom vissa raser) har ett progesteronpåslag 6-8 månader per år, vilket inte är bra för då hinner aldrig livmodern vila upp sig däremellan. Dessa tikar kan få problem med endometrit (förstadium till livmoderinflammation) och pyometra (livmoderinflammation). Man kan då behandla tiken med Progestin för att få tikens livmoder att vila upp sig. Om du vill lära dig mer om Hormonella mönster under brunstcykel, tidig dräktighet och skendräktighet hos gris och hund, kan du läsa denna avhandling.

Progesteronprov eller vaginalcytologi

Genom att ta progesteronprov eller vaginalprov, kan man hitta den mest rätta och optimala parningsdagen.

Progesteronproven ger mer exakta svar i jämförelse med vaginalutstryk, som oftast mest visar om det är för tidigt eller för sent att para.